grad

  Praslovenska i sveslovenska reč *gordъ – grad, zid, ograđena oblast

  ind.ev. *ghordho-s

  * gher– ograditi

  srodne reči – ograda, ograditi

  lat. hortus – vrt, bašta (ograđena)

  gotski garda – ograđeno mesto za stoku

  nem. Garten, der – bašta, vrt

  eng. yard, garden
  gros_raden
  pogledati odrednicu gord kao arheološki pojam – vrsta utvrđenja tipična za Slovene.

   

   

  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articleglina
  Next articleledina, livada

  1 COMMENT

  1. У топономастици докласичних индоевропљана који су старији од првих односно минојских Ахајаца, имамо на простору од централног Хума(Балкана) према Криту и Анадолу разне варијанте као: Gortun(ia), Cordion, Kartemnides Gurton и т.д. Само име Картагине „Нови град“ има у свом првом делу исти елемент kart – ‘град’ коме одговара Хесихијева глоса ‘kerta’. На основу сербског(словенског) ‘жирди’– може се слободно рећи да је ‘ghordho’ одговарало ономе што Херодот(IV 108) зове ‘polis ksuline’ који он налази ког племена Гелона у земљи Будимској. То је основна разлика између сербског урбанизма(Niederle, Rukovet 95.) и камена медитеранског. Из те разлике можемо повући закључак да је ономатолошка серија gord-|kart-, која се јавља у балканско(хумско)-анадолском простору, као остатак догрчке цивилизације, имала је исти карактер као многобројни сербски(словенски) топоними са основним елементом ‘град’. Стога Gortun- односно Kart- на минојском Криту припада истој лексичкој групи којој се може придружити и лат. ‘urbs'(од старијег ‘ghrdhi’ са губитком иницијалног ‘h’- као у Ericius). На тај начин имамо особене везе у овом погледу између латинског и протосербског(протословенског) речника: selo: solum, grad : žirdi : urbs и vlsi : vicus.

  LEAVE A REPLY

  Da li si dron? *