Turcizmi u srpskom jeziku

Turicizmi u Vukovom rečniku
Turicizmi u Vukovom rečniku

Pročitaj: broj turcizama u Vukovim rečnicima

LEAVE A REPLY

Da li si dron? *