Turcizmi u srpskom jeziku

Turicizmi u Vukovom rečniku
Turicizmi u Vukovom rečniku

Pročitaj: broj turcizama u Vukovim rečnicima

Turcizmi po razvrstani po slovima azbuke: u Srpskom rečniku porekla i značenja reči i izraza slovo T, t

LEAVE A REPLY

Da li si dron? *