ama, aman, aman zaman

   

  ama – ali , samo,  uzvik koji izržava suprotnost

  turcizam, arapskog porekla – ämma

  Vuk na vuka ni po noći neće, ama hoće junak na junaka!

  Postoje i sledeća izvedenica:

  aman – uzvik preklinjanja, traženja milosti, oduševljenja, čuđenja

  Aman kao  imenica u  turskom znači milost, Škaljić

  aman  zaman  – uzvik kojim se nešto posebno ističe da bi se skrenula pažnja, najčešće u negativnom kontekstu

  Zaman  je reč bez značenja, ponavljanje, redupliakcija, radi bolje zvučnosti izraza.

   

  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articlealast, alatast
  Next articlehapsiti