ama, aman, aman zaman

   

  ama, aman – uzvik

  ama, aman, aman zaman – značenje reči:

  1. ama – ali , samo, uzvik koji izržava suprotnost

  2. amanuzvik preklinjanja, traženja milosti, oduševljenja, čuđenja

  3. aman  zaman uzvik kojim se nešto posebno ističe da bi se skrenula pažnja, najčešće u negativnom kontekstu

  Zaman  je reč bez značenja, ponavljanje, redupliakcija, radi bolje zvučnosti izraza.

  primeri upotrebe:

  1. Vuk na vuka ni po noći neće, ama hoće junak na junaka!

  Ama ljudi koliko puta da vam pisem vodite ljubav a ne rat, dokle cete praviti sranja i svadjati se.

  1. Aman, ženo, ne mogu više!

  Aman više, reklame nam probiše uši!

  Nasta leto i proleće, nasta Đurđev dan. Aman, aman!

  Svi se momci poženiše, a ja ostah sam. Nar.pesma, Vuk

  1. Aman zaman ko ti dade pravo da mi srce slamaš luda glavo.

  Poreklo reči:

  1. turcizam, arapskog porekla – ämma
  2. Aman kao  imenica u  turskom znači milost, Škaljić

   

  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articlealast, alatast
  Next articlehapsiti