Arilje

   

   

  Arilje je grad u Srbiji, o kome ima zapisa još iz X veka. Stari naziv ovog mesta je Moravica, po istoimenoj reci. Kralj Dragutin je 1296 godine podigao svoju zadužbinu posvećenu Svetom Ahiliju iz Larise, po kome je grad i dobio ime.

  “Iz Makedonije rasprostrli su se daleko na sever razni lokalni kultovi svetitelja….Kult sv.episkopa Ahileja iz Larise prenesen je iz crkve na prespanskom ostrvu čak u Srbiju. Jedna crkva sv. Ahilija, docnije izgovarano Arhilije, u današnjem užičkom okrugu, bila je u XIII veku, sedište episkopa srpske narodne crkve; varošica zove se još i danas Arilje.” K.Jiriček, Istorija Srba, knjiga I, str.127

  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articleResnik
  Next articlebeleg