beleg

   

  beleg – starosrpka i južnoslovenska reč *bělěgъ

  Iako je u pisanoj upotrebi veoma dugo, XIV vek, i osnova je za mnoge druge reči, za sada nema dokaza da je praslovenska reč kada je zvanična etimologija u pitanju.

  • znak, obeležje, karakteristika
  • ožiljak
  • pečat

  Objašnjenje, koje se najčešće prihvata kao verodostojno (vidi P.Skok) da je reč preuzeta iz mongolskog – balga, preko nekih severnoturkijskih dijalekata u značenju – mudrost znanje.

  bilmek – turski, znati, nastao iz navedenog korena, kao i naša reč!! Nema dokaza za direktnu vezu ove naše i turske reči.  (vidi bilmez)

  bijel, bijela, praslov.bělъ – beo je drugi pravac na kome se može tražiti i slediti poreklo ove reči.

  vidi – zabela

  “…postao od bio, bijela, te je upravo, što se bijeli, što se vidi, što udara u oči … po čemu se što poznaje (a može biti i crno) Daničić

  Naravno, u našoj stručnoj javnosti uvek se radije  razrađuju one teorije, koje poništavaju dokaze o drevnosti srpskog jezika a objašnjenja o poreklu reči vide u preuzimanju iz drugih jezika.

  Skok daje pomalo “fantastično” objašnjenje da je reč ušla u naš jezik preko avarskog jezika. Naime avarska plemena su obeležavala posebnim znakom pripadnike slovenskih plemena, da bi ih prepoznali !?!

  Reč je veoma tvorbena u srpskom jeziku:

  glagoli: obeležiti, obeležavati, zabeležiti, pribeležiti

  imenice: beleška, beležnik, obeležje

   

   

  Synonyms:
  ožiljak, obeležje, znak
  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articleArilje
  Next articlezamečanije