čeljad

   

  čeljad – porodica, čeljad od  kuće; nekadašnja starosrpska porodična organizacija, zadruga, odnosno svi njeni članovi;

  Kom domaćinu polovica čeljadi ne moli boga za smrt, a polovica za život, nije dobar domaćin.

  Kad gostiju nema, pjeva i sama kućna čeljad između sebe. Vuk, Narodne pripovetke

  praslovenska, sveslovenska i starosrpska reč *čеl᾽аdь

  rus. – че́лядь, sluge

  češ. – čеlеd

  polj.–  czeladź

  Reč je u direktnom srodstvu sa staroirskom reči clan, cland; eng.- clan, pleme, potomstvo

  U osnovi reči je indoev. – *kwel, rod porodica

  staroind. – kulam

  hindi – kul, stado, rod, porodica, kasta

  Direktna povezanost sa rečima čelo, čovek  i koleno.

  Synonyms:
  porodica
  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articlešiparac, šiparica
  Next articlehotimice