crkavica

   

  crkavica – od glagola crknuti

  • bolest od koje stoka crkava, Vuk, rečnik

  … ako udari crkavica u stoku ….

  Ako kuga mori puk, a crkvaica mete stoku, …

  • imanje, tako malo, da gotovo i nije; u naše vreme kaže se, žaleći siromaha, koji tako malo ima:

  Ima li on šta? Ima neku malu crkavicu. Vuk rečnik

  • mala suma novca sa kojom se jedva preživljava

  Radnici na crkavici

  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articlecrknuti
  Next articleceo