crknuti

   

  crknuti, crkavati – starosrpski  glagol koji se javlja u Vukovom rečniku

  Najčešće tumačenje je da je onomatejskog porekla, kao i glagoli cvrčati, krknuti, …:

  “… izdahnuti s takim glasom, raspasti se a potom samo uginuti.” Daničić

  • odnosi se na živitonje, kad crkne kakvo marvinče,  a ” … o čeljadetu samo s pogrdom”

  Muhe one stoci tako dosađuju, da kašto i crkava od njih; Vuk

  Kad to začu junak mladoženja, glasom ciče a od jada crče.

  To izreče, pa od jada crče …. narod. pesma

  Padne s kruške na zemlju, te se razbije i crkne.

  « Back to Glossary Index