daća, podušje

   

  daća – starosrpska reč

  izvedena od praslovenskog i sveslovenskog galgola – dati

  rus. дань u značenju danak

  • daća, danak – ono što se plaća državi, vlasti

  Povraćajte svima duge, komu harač, harač, komu daću, daću, komu strah, strah!

  Jedan ćaća puno dužan daća, agi mobu a sudiji globu! Daničić

   • gozba, što po narodnom običaju, kad ko umre, daju kućani na čast mrtvomu, Daničić

  Uzdiše ko siroče za daćom!

  Gotovo svuda u Srbiji daje se mrtvima pet puta za dušu. To se zove podušje ili daća… Daća se dakle daje a) kad se mrtvac ukopa b) drugi dan po ukopu ili u prvu subotu v) četrdesetnica g) polugodnica d) godina; M.Đ.Milićević

  • dar; od tog značenja je nastala reč u negativnom značenju nedaća

  lat. donum – poklon od glagola do, dare, dati se često dovidi u vezu sa sa srpskom reči daća, danak, dati;

  staroind. dadami – dajem

  avest. daditi -daje

  • svinjska daća (novijeg datuma, Banat) – gozba prilikom klanja svinja, vidi  Rečnik srpskih govora Vojvodine, Matica srpska Novi Sad

   

   

  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articlebeležiti, beležnica
  Next articlebitanga