dolina

   

  dolina, dol – starosrpska, praslovenska i sveslovenska reč долъ

  indev – * dhel

  ruski – долина

  nem. – Tal das

  gotski – dal

  eng. – dale

  Daničić, rečnik:

  • polje opkoljeno gorama
  • preneseno  na što mu  drago, što je niže nego ono što je naokolo

  I tako Bog uredi, te u svijeh ljudi postane na tabanima obadvije noge kao mala dolina. Vuk

  • metaforički: o stvari umnoj o kojoj se hoće kazati da je niska, duboka – dolina suza, plača
  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articlegrožđe pasje
  Next articledramoser