Drina

   

  Drina, Drim, Drava su nazivi reka, koje imaju isto zajedničko poreklo.

  U osnovi je je praslovenska osnova * der, od koje je nastao glagol:

  drati, derati (drijeti) – cepati, kidati

  praslov.- *dьrati  (sę)

  ruski – драть

  eng. tear

  Onomastika pruža dodatne informacije u prilog drevnosti naziva ovih reka kao i njihovog praslovenskog i starosrpskog porekla – žensko ime Drina, Drinka, prezimena Drinčić, Drinjak

  Ovaj glagol opisuje snagu vode koje ima moće da dere stene, planine i zemljište radi stvaranja svog toka.

  vidi: Konstantin Jireček, Istorija Srba, knjiga I/str.2

  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articledramoser
  Next articlepeći