hula, huliti

   

  hulapsovka, reč kojom se vređa Bog, vera, itd., kuđenje

  Hulu na Boga izustivaše. Daničić

  staroslovenski – хоула

  Povezuje se sa gotskim holon; starovisokonemački houljan; često se nalazi mišljenje da je reč pozajmica iz gotskog, nema nikakve osnove za takvu tvrdnju.

  ruski – хула

  Jedna od starosrpskih reči, koje je Vuk ipak zadržao, bila mu je potrebna u prevodu Novog zaveta, od ukupno 49 reči  iz starosrpskog jezika, staroslovenskog, a za koje je procenio da se u narodu ne govore ali se ipak mogu razumeti.

  Nažalost, vremenom je reč zaboravljena.

  Vasmer navodi vezu sa starom islandskom reči skvala, glasno govoriti

  eng. squall glagol istog značenja, glasno govoriti, vikati

  Hula je suprotno od hvala.

  huliti – starosrpski glagol, kuditi, zlo govoriti, opadati

  praslovenski – *huliti

  Od prezenta glagola huliti nastala je imenica hulja.

  Prisutan  je i u složenici bogohulnik, bogohuliti

  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articlekrzno
  Next articlerepa