katun

   

  katun – može biti da je isprva značilo mesto, tabor, selo gde su živeli pastiri…; u naše vreme znači mesto gde se leti na gorama hrani i muze stoka, osobito ovce .. Daničić, rečnik

  katun – stan

  Razapeše Piperi katune; Na katune turske udariše ….. Vuk, Rečnik

  katun – šator, Miklošić

  katun – pasište, mesto za ispašu, Danićić

  katun – pastirsko selo nomadskog karaktera u planini; u Dušanovom zakoniku razlikuje se stalnosjedilačko selo od katuna; potiče od imena kneza katuna; Skok, Rečnik

  Postoje raznorazna tumačenja porekla ove reči, arapskog porekla, grčkog i najčešće rumunskog. Pošto se katuni vezuju za Vlahe, kao stanovnike katuna a Vlasi za Rumune i Arbanase, tako se i tumači poreklo ove reči.

  Ne postoje nikakve osnove za takvo zaključivanje.

  Reč katun je strosrpska, nepoznatog porekla, pozajmljena u rumunski i albanski jezik.

  Vlah, Vlasi su bili pastiri u staroj Srbiji i na tlu Balkana, a ne pripadnici određenog naroda ili plemena.

  Vidi Novaković, Selo

  Katun Ladović 1278 g. Katun Belice iz Zete.

  U Dečenskoj, Svetostefanskoj i Arhanđelskoj  hrisovulji se pominju katuni.

  • Jaćimovo katunište

  Toponimi katun:

  Srbija – kruševački okrug, Temnić, dva zaseka sela Vrtogoša, Pčinjski srez, okrug Vranje

  Grčka – Korintski zaliv; u blizini Arte, selo u Arkarnaniji zeove se Paleo-Katun (Stari Katun) Vlaho-Katun; S. Novaković. Selo, str. 43

  Sela i katuni su dva oblika naseljenih mesta… Vlasteoska i crkvena imanja su bila sastavljena od sela i katuna.  Dušanov zakonik

  Katunske starešine se nazivaju knez i premićur.

  U grčkom jeziku, okolina Olimpa starešina pastirskog katuna se zove čelnik. Jiriček

  Synonyms:
  stan, štaor, pasište
  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articlejorgovan
  Next articlenumen