klinac

   

  klinac – srpska reč izvedana iz reči klin

  1. mali ekser, čivija
  • dok se klinac ispeče (kaže se u šali kad ko ne može šta da čeka)
  • već uzmite dvadest klinaca, udrite i pod noktove Radu, narodna pesma Mali Radojica

  2. mališan, dečak, dečačić; klinka – devojčica

  klincov, stariji oblik

  • muški djetić što je istom odrastao  i velika je stasa:

  Veliki je on već klincov, moga bi sto goveda čuvati! Daničić

  klini – vrsta bruha kod dece, veliki stomak koji se javlja kao posledica kile, čest slučaj u prošlosti, oscheocele

  Mnoga djeca imaju kline, pa u gdekojihjeh prođu, a u gdekojijeh ostanu i poslije budu kilavi. Vuk Karadčić

  izrazi -žargon:

  kog klinca …; koji klinac ….; o čemu se radi, šta hoćeš

  Tumačenja da je reč klinac nastala od nemačke reči klein – mali, nemaju osnova.

   

  Synonyms:
  mali ekser, nedorasli dečak
  « Back to Glossary Index