kvasac

   

  kvasac, kvas  – praslovenska, sveslovenska i starospska reč квасцы́, квасъ

  Najpoznatiji je pekarski ili pivski kvasac koji se koristi za podizanje testa.

  vidi dignuti (se), dići

  u osnovi glagol kvasiti, učiniti mokrim – ква́сить, расква́сить, odnosno kisnuti,  kiseliti

  indev. – *kwat

  ruski – квас, kiseo napitak

  lat. caseus – sir (kiselog ukusa)

  1. kvas – starosrpska reč za kvasac
  • kiselo testo ili drugo što kiselo, s čega ukisne hleb ili drugo što kao npr. mleko, Daničić

  U Grblji kad žena metne kruh u peć, ona uzevši što sa zemlje u ruku reče: ovo u ruku a kruh u kvas! (da bi kruh u peći narastao) Vuk, Rečnik

  Od mala kvasa veliko testo ukusne.

  2. dela telesnog grešnog čoveka

  Pazite se od kvasa farizijeskog!

  Kvas, bagra, krv. Rekla sam ja da onde ima nemačkog kvasa…. M. Pavlinović

  Interesantno je da se poreklo nemačke reči Käse i engleske reči cheese -sir  direktno povezuje sa pomenutom indoev. osnovom – *kwat, odnosno Old Church Slavonic kvasu “leaven; fermented drink,” kyselu “sour,” -kyseti “to turn sour;” Czech kysati “to turn sour, rot;” Sanskrit kvathati “boils, seethes;” Gothic hwaþjan “foam”… link

  « Back to Glossary Index