ljudi

   

  ljudi – imenica, množina

  čovek, oblik za jedninu

  ljudi – praslovenska, sveslovenska i starosrpska reč

  Mnogo je ljudi, svakojake među njima ćudi. D. Obradović

  prasl. *ljudъ; ljudim narod, ljudiъ slobodnjak, onaj koji nije u ropskom položaju

  rus. ljud

  polj. lud, ludzie, lit. liaudis

  praindev. *h1lewdh

  indevrop.* leudh – rasti, narasti, roditi se
  * leudher -božanstvo rasta (kao i italsko božanstvo)
  staroeng. leod
  staronem – liute – die Leute
  lat. liber: slobodan
  grč. eleúthero

  Pročitaj: ljudi – die Leute, koja reč je starija

  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articlemanjež
  Next articleuvo, uho