metopir, netopir

   

  Metopir ili netopir ima sledeća značenja:

  1. slepi miš
  2. leptir

  netopyri – Miklošić izdvaja ovu reč kao sveslovesnku sa oba značenja u zavisnosti od jezika i tumači je kao složenicu net- noć i pyr – priti, leteti

  Drugo tumačenje: ne – + pyrt, ptyrz, ptica, Bruckner, Skok; vrsta tabua, koja nema sličnosti u drugim evropskim jezicima.

  vidi – ljiljak, metilj, leptir

  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articlemetilj
  Next articleleptir