nana

  Nana, reč koja divno zvuči, umiruje samim svojim odjekom, kao i biljni čaj, veoma je prisutna u našoj tradiciji.
  Nana je majka, – „ još bolje junake opremiše nane“…
  Naš Laza Lazarević nanu (majku) ljubi u ruke.
  Ako konsultujemo rečnik turcizama, pronaćićemo da je to reč nastala od turske reči nine u značenju mama, baba. Pravac prema grčkom jeziku će nam dati sledeće rešenje : nana je tetka. Prema zapadu, latinski i italijanski će nas uputiti na izraz nonnus, nonni u značenju tutora ali i sveštenika a nonna , italijanski će nas vrati na značenje baka.
  Nana je staro žensko božanstvo , majka zemlja, stvoriteljka života.
  O biljci nani pročitaj tekst:
  « Back to Glossary Index