plug

   

  Praslovenska i staroslovenska reč *plugъ 

  Rašireno je mišljenje da je ova reč preuzeta iz nemačkog – der Pflug

  gotski -*plogs

  staronorveški – plogr

  litvanski – pliugas

  engleski – plow

  Međutim, za takvu tvrdnju ne postoji nijedan opravdan, niti istorijski niti lingvistički, razlog.

  Stari Sloveni, Srbi, Vendi su bili kako ratari, tako tako i stočari. Dovoljno lingvističkih, a sve više istorijskih dokaza potvrđuje tu tvrdnju.

  U mnogim izvorima je navedena činjenica da najstariji dokazi o oranju uz pomoć pluga i životinjsku vuču potiču iz perioda oko 4.500 godina pre Hrista iz oblasti Balkana, delta i ušće Dunava – Vadastra ili Boian kultura (Vinčanska kultura, za sada još nije obuhvaćena svim, standardnim arheološkim standardizacijama).
  Arheološki nalazi pokazuju da je u oblasti Mesopotamije  obrada zemlje bila zasnovana na kopanju, tako da je oranje, kao proces i alati potrebni za to, imaju svoje poreklo na Evropslom tlu.

  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articlenada
  Next articlesmejati se