Resnik

   

  Postoji više tumačenja nastanka naziva ovog toponima:

   • resnota – istina, crkvenoslovenaska reč , rѣsnota, istina, pravda (Rečnik crskvenoslovenskog jezika, S.Petković

  “…ovamo spadaju resnici koji, po zakoniku cara Stefana, spaljuju telesa mrtvih. Resnik, koji se kao ime sela, javlja u Srbiji, Bosni i Hrvatskoj, značiće po svoj prilici onoga, koji traži istinu” K.Jiriček, Istorija Srba, knjiga I, str 9

  Resnik, resnici spadaju u nazive predhrišćanskih, starosrpskih i staroslovenskih sveštenh lica, tu spadaju i čarobnici, volosi… Ti nazivi su bili u upotrebi u srednjovekovnoj Srbiji.

  Sa etimološkog aspekta, ovo tumačenje je najverovatnije.

  • naselje je dobilo ime po česmi, koja se tako zvala – link
  • Ime je dobio po istoimenoj biljci resnik (lat: eupatorium cannabinum, u narodu poznata kao konopljuša, konopljika, rashodnik i sl.) koju naš narod koristi zbog njenih lekovitih svojstava – Wikipedia

   

   

  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articleDorćol
  Next articleArilje