snaja, snaha

   

  snaha, snaja, snaša – sinovljeva ili bratova žena

  snaha – starosrpska, sveslovenska i praslovenska reč *snъxa

  crkven.sloven. – снъха

  rus. сноха

  Reč snaha je izuzetno drevna, može se pratiti poreklo do indoevropskog zajedništva. Porodične veze su izrazito diferencirane i određene u srpskom jeziku što ukazuje na nekadašnje plemenske veze i određeno mesto, ulogu i  ime svakog pripadnika zajenice.

  praindoev.- *snusos; Pokorny

  staroind. – snusa

  lat. – nurus

  Pretpostavlja se da je indoevropski oblik *snusos označavao neku vrstu vezivanja, stvaranja novih porodičnih odnosa.

  To  povezuje ovu osnovu sa  korenom *sneu – vezivati.

  nem. Schnur – uzica, vrpca,  konopac; snaja (zastarelo)

   

   

  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articlejaje
  Next articleblazniti