tušta i tma

   

  tušta i tma – mnogo, nepregledivo mnoštvo

  starosrpski i staroslovenski izraz

  1. tušta – tisuća, hiljada

  Značenje je u tim starim vremenima bilo – silna stotina

  starosrpski – *tysotja

  ruski – тысяча

  eng. thousand

  nem. Tausend, die

  Brojevi su jedan od obaveznih etimoloških pravaca u istraževanju porekla jezika.

  Na osnovu izgovora broja sto, vrši se podela jezika na satem i kentum jezike.

  Zajednička osnova broja, koji označava hiljadu u mnogim jezicima ima poreklo u indev – *teu, bujati rasti

  titi, tujem – starosrpski glagol pamti ovu osnovu ali je u međuvremenu nestao. Ostao je u imenici tov i glagolu toviti.

  Hiljada, uobičajen oblik, koji koristimo je nastao od grčke reči hilias.

  2.  tma – tama

  odsustvo svetlosti, neznanje, mrak

  praslovenski i starosrpski –  *tьma,

  drugo značenje u starosrpskom ali i ruskom je:

  tmaveliki, nesagledivi broj

  старин. в древнерусском счёте: десять тысяч (по другим данным сто тысяч)

  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articlekaldrma
  Next articlepesnica, pest