zabela

   

  zabela – ograđena šuma, zabran, obeležena tako što je uklonjena kora sa graničnog drveća

  zabeleti -1. učiniti belim;

  Savo, Savo, sebe ne zabijeli, a mene ne zacrni.

  2. n.p. drvo t.j, podguliti mu koru; Vuk Rečnik

  “…U srpskim poveljama često se pominje ograđena šuma – zabela; koji put, ovakav zabran služio je kao zimovnik za stoku ili se poklanjao kome manastiru, da se na njemu podigne selo. Druge opet šume određene behu kao odmorište za stoku i za pašu tegleće marve.” K. Jiriček, Istorija Srba II, 151

  Zabela – naziv kazneno-popravnog zavoda u Požarevcu

  vidi – beleg

  Synonyms:
  zabran, ograđena šuma
  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articlekrmača
  Next articleplandovati, plandište