Turcizmi u srpskom jeziku

Turicizmi u Vukovom rečniku
Turicizmi u Vukovom rečniku

Pročitaj: broj turcizama u Vukovim rečnicima

Turcizmi po razvrstani po slovima azbuke:

A, a
B, b
V, v
G, g
D, d
Đ, Đ
E, e
Z, z