Tara

Tara – žensko ime Poreklo i značenje imena Tara: Tara je žensko ime koje je relativno skoro ušlo u srpsku onomastiku, listu imena, sa engleskog govornog područja. Ime Tara ima oblik hipokoristika, imena od milja i svojom zvučnošću, homonijom sa nazivom Tare, planine i reke, postalo je prilično popularno ime u Srbiji a i u … Continue reading Tara