Tara

  Tara – žensko ime Tara je žensko ime koje je relativno skoro ušlo u srpsku onomastiku, listu imena, sa engleskog govornog područja. Ime Tara ima oblik hipokoristika, imena od milja i svojom zvučnošću, homonijom sa nazivom Tare, planine i reke postalo je prilično popularno ime u Srbiji a i u drugim susednim državama. Ime … Continue reading Tara