Tara

  Tara – žensko ime

  Poreklo i značenje imena Tara:

  Tara je žensko ime koje je relativno skoro ušlo u srpsku onomastiku, listu imena, sa engleskog govornog područja.

  Ime Tara ima oblik hipokoristika, imena od milja i svojom zvučnošću, homonijom sa nazivom Tare, planine i reke, postalo je prilično popularno ime u Srbiji a i u drugim susednim državama.

  Ime Tara se ne nalazi u starim srpskim dokumentima, poveljama i hrisovuljama.

  Ne nalazi se ni u prilično detaljnom Rečniku ličnih imena kod Srba Milice Grković koji je obuhvatio većinu poznatih starosrpskih dokumenata i popisa.

  Samim tim možemo zaključiti da:

  Tara nije starosrpsko žensko ime.

  Lista osnova slovenskih i starosrpskih imena ne sadrži osnovu Tar –, ni kada su pitanju ženska ni muška imena.

  Postiji zvučna varijanta, osnova Dar -, odnosno nastarije muško starosrpsko, zapisano ime od te osnove a to je Daroje (Dečanske hrisovulje). Od te osnove se i razvija starosrpsko žensko ime Dara.

  Ime Tara se svojim oblikom i tendecijom davanja kratkih imena uklapa u savremen odabir ženskih imena i spada u prilično popularna imena.

  1. Tara – englesko govorno područje

  Preko engleskog jezika je  ušlo ovo ime u srpsku onomastiku.

  Tara mitsko brdo irskih vladaraTara je engleska varijanta mesta u Irskoj Teamhair i keltsko-galskog je porekla u značenju brdo, uzvišenje od kamena. Mesto ima važnu ulogu  u irskoj mitologiji, smatra se da je na njemu bilo sedište drevnih vladara.

  Originalni izgovor ovog imena nema mnogo sličnosti sa izgovor imena Tara.

  U klasičnim rečnicima engleskih ličnih imena ne postoji ovo žensko ime.

  Objašnjenje je veoma jednostavno i vezano je za Holivud.

  Popularnost filmske adaptacije romana Margaret Mičel „Prohujalo sa vihorom“(1939), naziva imanja Skarlet O’Hare, Tare, dovelo je do velike popularnosti ovog imena u engelskom govornom području.

  Pogledaj: žensko ime – Nataša

  tara poreklo imena

  2.  boginja,  budizam

  Sanskrit: तारा, tārā, boginja tantričke meditacije, tibetanski budizam

  Tara u značenju zvezda je boginja koja se javlja u spevu Ramajana kao nebeska nimfa.

  Ona je simbol mudrosti, hrabrosti, pribranosti i odanosti.

  U varajana budizmu Tara predstavlja ženski oblik Bude, „majku slobode“ boginju uspeha i ostvarenja.

  Tara je u indiskoj mitologiji javlja i kao majka Bude, Budha graham (ne Sidarte) .

  Takođe je u  tradiciji Tara jedna od Deva i u toj tradiciji ime joj je izvedeno od reči tAr – zaštitnica, ona koja u sebi spaja i dalje emituje energiju iz koje sve nastaje

  3.  bog grmljavine, snage

  Tarhu ili Tarku je hetitski bog  grmljavine i snage uopšte, javlja se i u zapisima na luvijskom jeziku – izumrli indoevropski jezik koji se govorio u Anadoliji, današnja Turska.

  Tars, grad u kome se rodio apostol Pavle nosi ime po tom bogu, koji se kasnije javlja u grčkoj mitoligiji, kao i u Ilijadi kao  božanstvo nižeg ranga Teukro.

  Tags: engleski
  « Back to Glossary Index