Srpski rečnik – Glossary

Online rečnik srpskog jezika  koji se bavi poreklom reči, nastankom i razvojem srpskog jezika, kao i otklanjanjem nedoumica u vezi sa drevnošću srpskog jezika.

AJAX progress indicator
Search: (clear)
 • adekvatan
  adekvatan –(...) - Read More
 • admiral
  admiral – imenica, muški(...) - Read More
 • Adrijana
    Adrijana – žensko(...) - Read More
 • adware
    adware, engleska(...) - Read More
 • afirmacija
   afirmacija – imenica,(...) - Read More
 • agenda
  agenda – imenica, ženski(...) - Read More
 • agonija
  agonija – imenica,(...) - Read More
 • ajkula
  ajkula - imenica, ženski(...) - Read More
 • ako nemaš zlotvora majka ti ga je rodila
  Ako zlotvora nemaš,(...) - Read More
 • alajbeg
  alajbeg, imenica, muški(...) - Read More
 • alamunja
    alamunja,(...) - Read More
 • Alan
    Alan – muško(...) - Read More
 • alapača
  alapača, imenica ženski(...) - Read More
 • alast, alatast
  alast, pridev značenje(...) - Read More
 • alav
  alav, pridev Značenje(...) - Read More
 • algebra
  algebra - imenica,(...) - Read More
 • algoritam
  algoritam – imenica,(...) - Read More
 • alovina
  alovina/olovina –(...) - Read More
 • alternativa
  -alternativa – imenica,(...) - Read More
 • ama
  ama –veznik,(...) - Read More