Srpski rečnik – Glossary

Online rečnik srpskog jezika  koji se bavi poreklom reči, nastankom i razvojem srpskog jezika, kao i otklanjanjem nedoumica u vezi sa drevnošću srpskog jezika.

AJAX progress indicator
Search: (clear)
 • adekvatan
  adekvatan –(...) - Read More
 • Adrijana
    Adrijana – žensko(...) - Read More
 • adware
    adware, engleska(...) - Read More
 • afirmacija
   afirmacija – imenica,(...) - Read More
 • ajkula
    imenica, ženski(...) - Read More
 • ako nemaš zlotvora majka ti ga je rodila
    Ako zlotvora nemaš,(...) - Read More
 • alajbeg
    alajbeg, imenica,(...) - Read More
 • alamunja
    alamunja,(...) - Read More
 • Alan
    Alan – muško(...) - Read More
 • alapača
    alapača, imenica(...) - Read More
 • alast, alatast
    alast,(...) - Read More
 • alav
  alav, pridev Značenje(...) - Read More
 • ama, aman, aman zaman
    ama, aman –(...) - Read More
 • amam, hamam
  amam, imenica, muški(...) - Read More
 • amandman
    amandman, imenica(...) - Read More
 • ambar
    imenica, muški(...) - Read More
 • ambrozija
  ambrozija imenica,(...) - Read More
 • andramolje
    andramolja,(...) - Read More
 • Andrej
  Andrej – muško(...) - Read More
 • 2500 broj turcizama u Vukovom rečniku
    Broj turcizama u(...) - Read More