Srpski rečnik – Glossary

Online rečnik srpskog jezika  koji se bavi poreklom reči, nastankom i razvojem srpskog jezika, kao i otklanjanjem nedoumica u vezi sa drevnošću srpskog jezika.

AJAX progress indicator
Search: (clear)
 • ama, aman, aman zaman
    ama, aman –(...) - Read More
 • amajlija
  amajlija - imenica,(...) - Read More
 • amam, hamam
  amam, imenica, muški(...) - Read More
 • amandman
    amandman, imenica(...) - Read More
 • ambar
    imenica, muški(...) - Read More
 • ambrozija
  ambrozija - imenica,(...) - Read More
 • andrak
  andrak – imenica, muški(...) - Read More
 • andramolje
    andramolja,(...) - Read More
 • Andrej
  Andrej – muško(...) - Read More
 • android
  android -  imenica,(...) - Read More
 • animozitet
    animozitet, imenica(...) - Read More
 • anoreksija
  anoreksija - bez(...) - Read More
 • antagonizam
  antagonizam – imenica,(...) - Read More
 • anticipirati
    anticipirati,(...) - Read More
 • antologija
  antologija – imenica(...) - Read More
 • antrfile
  antrfile – imenica,(...) - Read More
 • aorist
  aorist – imenica, muški(...) - Read More
 • apa-drapa
  apa-drapa, apa-trapa -(...) - Read More
 • apgrejdovati
    aprejdovati,(...) - Read More
 • aplicirati
  aplicirati –(...) - Read More