Srpski rečnik – Glossary

Srpski rečnik; poreklo reči, nastanak i razvoj srpskog jezika, kao i otklanjanjem nedoumica u vezi sa drevnošću srpskog jezika.

AJAX progress indicator
Search: (clear)
 • alast, alatast
  alast, pridev značenje(...) - Read More
 • alav
  alav, pridev Značenje(...) - Read More
 • algebra
  algebra - imenica,(...) - Read More
 • algoritam
  algoritam – imenica,(...) - Read More
 • alijas
  alijas -(...) - Read More
 • alovina
  alovina/olovina –(...) - Read More
 • alternativa
  -alternativa – imenica,(...) - Read More
 • ama
  ama –veznik,(...) - Read More
 • amajlija
  amajlija - imenica,(...) - Read More
 • amam, hamam
  amam, imenica, muški(...) - Read More
 • aman
  aman – imenica, muški(...) - Read More
 • amandman
  amandman, imenica muški(...) - Read More
 • ambar
  ambar - imenica, muški(...) - Read More
 • ambrozija
  ambrozija - imenica,(...) - Read More
 • andrak
  andrak – imenica, muški(...) - Read More
 • andramolje
  andramolje - andramolja,(...) - Read More
 • Andrej
  Andrej – muško(...) - Read More
 • android
  android -  imenica,(...) - Read More
 • animozitet
  animozitet - imenica(...) - Read More
 • anksioznost
  anksioznost – imenica,(...) - Read More