Srpski rečnik – Glossary

Online rečnik srpskog jezika  koji se bavi poreklom reči, nastankom i razvojem srpskog jezika, kao i otklanjanjem nedoumica u vezi sa drevnošću srpskog jezika.

AJAX progress indicator
Search: (clear)
 • ama
  ama –veznik,(...) - Read More
 • amajlija
  amajlija - imenica,(...) - Read More
 • amam, hamam
  amam, imenica, muški(...) - Read More
 • aman
  aman – imenica, muški(...) - Read More
 • amandman
  amandman, imenica muški(...) - Read More
 • ambar
  ambar - imenica, muški(...) - Read More
 • ambrozija
  ambrozija - imenica,(...) - Read More
 • andrak
  andrak – imenica, muški(...) - Read More
 • andramolje
  andramolje - andramolja,(...) - Read More
 • Andrej
  Andrej – muško(...) - Read More
 • android
  android -  imenica,(...) - Read More
 • animozitet
  animozitet - imenica(...) - Read More
 • anoreksija
  anoreksija – imenica,(...) - Read More
 • antagonizam
  antagonizam – imenica,(...) - Read More
 • anticipirati
  anticipirati -(...) - Read More
 • antologija
  antologija – imenica(...) - Read More
 • antrfile
  antrfile – imenica,(...) - Read More
 • aorist
  aorist – imenica, muški(...) - Read More
 • apa-drapa
  apa-drapa, apa-trapa -(...) - Read More
 • apgrejdovati
  apgrejdovati,(...) - Read More