Andrej

  Andrej – muško ime

  Poreklo i značenje imena Andrej:

  Ime hrišćanskog porekla, širi se po Srbiji sa primanjem hrišćanstva.

  M.Grković ime Andrej uvršćuje u kategoriju kalendarskih imena, odnosno imena koja se daju prema datumima posvećenim određenim hrišćanskim svecima.

  Tradicija krsne slave je doprinela širenju popularnosti takvih imena.

  Tu svakako spada i ime:

  Andrej – po imenu jednog od 12 Hristovih apostola.

  Najstariji zapis je u Dečanskoj hrisovulji – oblik Andreja, koje možemo uvrstiti u starosrpsko ime, preuzeto iz grčkog oblika Ανδρεας, Andreas –  u značenju muškarac.

  Postoji tumačenje da je pravo, hebrejsko ime apostola Andreja, prvog hristovog apostola i Petrovog brata izgubljeno a da je njegov „nadimak“ Andrej  pod kojim je širio hrišćanstvo, postalo lično ime.

  Sveti Andrej Prvozvani

  Srodna imena:

  Andra, Andrija, Andrea, Andrijana

  Pogledaj: kako je nastalo i šta znači ime – Ilija

  Synonyms:
  Andra, Andrija, Andrea, Andrijana
  « Back to Glossary Index