Ilija

  Ilija – muško ime

  Značenje imena Ilija:

  hebrejski – Elijas, Jehova je moj bog

   

  Poreklo imena:

  Ime starozavetnog proroka koji se po predanju jedini živ uzneo u nebo.

  Ilija koji sa kočijom ognjevitom bi odnesen u nebo.

  Ilija poreklo imena Javlja se u srpskoj onomastici od ranog srednjeg veka:  u Dečanskim hrisovuljama kao i kod S. Novakovića u Srpskim pomenicima od XIV – XVIII veka.

  Od svetoga Ilije sve haljine milije. narodna posl. Vuk Karadžić

  Pogledaj: kako je nastalo i šta znači žensko ime – Ema

  Pošto dan svetoga Ilije spada u vreme najveće letnje žege, te ako biva kiša, ujedno je i oluja sa gromovima i munjama,…, narod naš shvaća kao da sveti Ilija (kao nekadašnje slavenski mitološki bog Perun) ima u svojoj oblasti gromove i munje. Daničić, Rečnik

  Kada sveci blago pod’jeliše:
  Petar uze vince i šenicu,
  I ključeve od nebeskog carstva;

  A Ilija munje i gromove;
  Pantelija velike vrućine;
  Sveti Jovan kumstvo i bratimstvo.
  I krstove od časnoga dreva;
  A Nikola vode i brodove; Sveci blago dijele – narodna pesma

  Zato se sveti Ilija u narodu zove gromovit ili gromovnik.

   Varijante:

  Ilijan, Ilijaš, Ilijašina, Ilijaško, Ilisav

  Ilijan, Ilinka

  Drugi jezici:

  Ilyas (arapski), Elias, Eliou (grčki, Biblija), Elias, Helias (latinski, Biblija), Elias (danski), Elijah (engleski) Elia, Elian (holandski), Eelis, Elias, Eljas (finski), Élie (francuski), Ilia (gruzijski), Elias (nemački), Elias, Ilias (savremeni grčki), Éliás, Illés (mađarski), Elías (islandski),  Elia (italijanski), Elias (norveški), Eliasz (poljski), Elias (portugalski), Ilie (rumunski), Илия́ (ruski), Elías (španski), Elias, Elis (švedski), İlyas (turski)

  Pročitaj: značenje i poreklo imena – Petar

  Tags: hebrejski
  « Back to Glossary Index