Ilija

   

  hebrejski – Elijas, Jehova je moj bog

  Ime starozavetnog proroka koji se po predanju jedini živ uzneo u nebo.

  Ilija koji sa kočijom ognjevitom bi odnesen u nebo.

  Ilija poreklo imena Javlja se u srpskoj onomastici od ranog srednjeg veka:  u Dečanskim hrisovuljama kao i kod S. Novakovića u Srpskim pomenicima od XIV – XVIII veka.

  Od svetoga Ilije sve haljine milije. narodna posl. Vuk Karadžić
  Pošto dan svetoga Ilije spada u vreme najveće letnje žege, te ako biva kiša, ujedno je i oluja sa gromovima i munjama,…, narod naš shvaća kao da sveti Ilija (kao nekadašnje slavenski mitološki bog Perun) ima u svojoj oblasti gromove i munje. Daničić, Rečnik

  Kada sveci blago pod’jeliše:
  Petar uze vince i šenicu,
  I ključeve od nebeskog carstva;
  A Ilija munje i gromove;
  Pantelija velike vrućine;
  Sveti Jovan kumstvo i bratimstvo.
  I krstove od časnoga dreva;
  A Nikola vode i brodove; Sveci blago dijele – narodna pesma

  Zato se sveti Ilija u narodu zove gromovit ili gromovnik.

   Varijante:

  Ilijan, Ilijaš, Ilijašina, Ilijaško, Ilisav

  Ilijan, Ilinka

  Drugi jezici:

  Ilyas (arapski), Elias, Eliou (grčki, Biblija), Elias, Helias (latinski, Biblija), Elias (danski), Elijah (engleski) Elia, Elian (holandski), Eelis, Elias, Eljas (finski), Élie (francuski), Ilia (gruzijski), Elias (nemački), Elias, Ilias (savremeni grčki), Éliás, Illés (mađarski), Elías (islandski),  Elia (italijanski), Elias (norveški), Eliasz (poljski), Elias (portugalski), Ilie (rumunski), Илия́ (ruski), Elías (španski), Elias, Elis (švedski), İlyas (turski)

   

  Tags: hebrejski
  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articlekipeti
  Next articlesopot