kipeti

  kipeti glagol , nesvršen

  značenje reči kipeti:

   1. Previrati, prelivati se preko ivice lonca ili druge posude u kojoj ključa tečno jelo ili napitak, voda, …

  Lonac kipi

  1. fig. žestiti se, biti uzbuđen

  Sav u gnevu kipi

  Pa im srce od čemera kipi ….

  Nemoć kipi

  1. vreti uopšte, preneseno; bučati

  Zemlja drhće,  kipi more

  1. biti u punoj snazi; obilovati nečim

  Sav kipi od snage

  Kipi od radosti i  ushićenja …

  srodne reči:

  kipteti, kopneti, kopnina (mesto bez snega) kopno, kopar (mirođija – anethum)

  izrazi:

  krv kipti u glavi, žilama; kipteti od besa; kipti na sve strane

  Bonus:

  dreždati – poreklo i značenje reči

  kipeti dreždati srpski rečnik

  Poreklo reči:

  kipeti – praslovenski, staroslovenski – кыпѣти, sveslovenski  i starosrpski glagol

  rus. – кипеть

  češ.kypět

  polj. – kipieć

  indoev. – *quep

  lat. cupio – želeti

  Glagol kipeti se može povezati sa engleskim glagolom hop,hoppian,  skok najednoj nozi I nemačkim hüpfen, koji se za sada u etimologiji vode kao reči nepoznatog porekla sem kod Vasmera – etimološki rečnik ruskog jezika.

   

  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articlemirođija
  Next articleIlija