dreždati

   

  dreždati, glagol

  značenje reči dreždati:

  • čekati, dugo stajati, boraviti na jednom mestu, čamiti

  primeri upotrebe dreždati:

  Дрежди  као коњ за празним јаслима. Vuk, Rečnik

  Не могу ја више да дреждим код оваца. Rečnik govora Proščenja, M. Vujičić

  dreždati značenjeMislite li da ću ja dreždati pred vašom kapijom? Niste hteli dokazati da me volite, pa nemamo više šta da razgovaramo. Zbogom! Mir –jam, Ranjeni orao

  Mont Everest će biti ostrvce na kom će dreždati neki usamljenik, jedini preživeli, ali bez kovčega, bez igde ikog.

  Za trideset pet godina novinarskog staža nisam se učlanjivao ni u jednu stranku, dreždao po izbornim štabovima pa to neću činiti ni sada …

  Poreklo reči dreždati:

  starosrpska reč – dreždati

  *dreždžati – vidi Trubačev; navode se češki, staroruski oblici ove reči

  ruski – ждать link

  moguća veza i zajedničko poreklo sa glagolom žudeti

  napomena:

  U Daničićevom Rečniku prisutna sa dva značenja – navedeno čekati kao i tresti se, dreždati: vibrirati posle udarca

  Kako sam se nemilo udrio, sva mi glava (ruka, prst, koleno itd.) dreždi.

  Moguće je i tumačenje da se radi o fonetski sličnim, gotovo identičnim glagolima različitog porekla i značenja.

   

   

  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articleletologija
  Next articlevabiti