rusvaj

  rusvaj imenica, muški rod

  značenje reči rusvaj:

  • haos, velika gužva, metež, nered

  русва̑ј , а  м.   чудо, скандал, гужва :   Русва̑ј  се на̏мести.  — У В.   ру̀сва̑ј , русва́ја  м.   Реч је персиска   rusvaj  им. ругло, срам, јавна срамота, комедија . Тур.   Rusvaj-i -‘alem oldi   (тј. постаде, начини се светска потпрдица) . Или: ‘Azim rusvajlyk  oldi   (тј. Велики се скандал начини) . G. Elezović, Rečnik kosovsko – metihijskog govora

  Poreklo reči rusvaj:

  tur. rüsvay ; persijski  rusway – osramoćen, ponižen

  arh. izraz : rusvaj se učiniti – zaprljati se, opoganiti se u gaće

  Značenje haos, gužva metež potiče od izraza : Azim rusvajlyk  oldi  – veliki se skandal načini

  Primeri upotrebe reči:

  rusvaj značenje

  „Де́ца направи́ли русва́ј у ку́ћу”   ( Врање ).

  Само немој да прајте русвај по кућу.

  Ћу напрајм од њега русвај.

  Pročitaj: kako je nastala reč – murija

  Хаос! Русвај! Лом! Крш! Тако је можда изгледало стварање света, када је сваки делић био један од учесника поретка, смисла.

  „Нећу вам претити полицијом или сличним глупостима, али ако се још једном понови ово што се по подне десило мојој кћери, направићу русвај.”

  … je Lana već trčala prema plaži, vitlajući haljinom kao ratničkim barjakom i urličući: – Kakav božanski rusvaj! Terevenka! Bančenje! Lumperaj! Ih, Vera, drùgo stara, šta propusti! – pa je uz užasan vrisak i silovito pljuskanje vode uletela u reku. Duhovi nad Balkanom, G. Kujić

  Радојка окупи овце мало брже, само да одмакне, да не чује тај русвај. Била је то скромна и мирна девојка, као јагње. Живан је био наопак човек, зато су га и прозвали — Душман.

  Tags: turcizam
  « Back to Glossary Index