Ema

  Ema – žensko ime

  poreklo i značenje imena Ema:

  1. hipokoristik, ime od milja – Emilija

  Ovo žensko  ime počinje da se javlja na srpskom  govornom području od 18. veka

  vidi – dr.Dušan Popović, Srbi u Banatu do kraja 18. veka.

  Ne spada u starosrpska ženska imena i preuzeto je iz drugih jezika.

  U zavisnosti iz kog jezika je preuzeto, ime ima i različito  značenje.

  1.  brižna, pažljiva, nežna

  englesko ime – od  Amme, ženska osoba koja brine za drugoga, pažljiva, nežna, kao Euthropine,grč., (bez dalje potvrde)

  Ema ime poreklo EmmaNormanská

  Prvo svedočanstvo  o imenu Ema je Ema Normandijska ili Normanska, Emma of Normandy (985 – 6 March 1052), kćerka i supruga nekoliko vladara. Njoj je posvećeno delo Encomium Emmae Reginae.

  Etimological Dictionary of Family and Christian Names, W. Arthur

  Ime ovo ime na engleskom govornom području postalo je popularno nakon objavljivanja romana Džejn Ostin „Ema“.

  Pogledaj: kako je nastalo i šta znači ime – Tea

  3.  jednistvena, savršena

  francusko ime, poreklom iz normanskog jezika, (d’oïl  dijealekat starofrancuskog jezika) – prema tumačenju, ime je germanskog je porekla a u osnovi je reč ermen/irmen u značenju ceo, sav, kompletan, jedinstven,  savršen, što bi uz ovakvo tumačenje značilo savršena (bez dalje potvrde)

  “Ema Bovari” roman Gistava Flobera je popularizovo ovo ime na francuskom govornom području.

  3.  posvećena domu

  Emma, Hemma – nemačko ime

  Staro germansko žensko ime, od imenice heim, dom ;  posvećena domu; ili hipokoristik od Wilhelmina

  • Ema Krška – Koruška svetiteljka, kraj 10. I početak 11 veka
  • Hemma – 10. Vek, kraljica iz franačke dinastije

   

  « Back to Glossary Index