Emil, Emilija

  Emil – muško ime

  Emilija – žensko ime izvedno od muškog Emil

  Emil – Emilija, Amelija – značenje i poreklo imena

   

  Ne spada u starosrpska imena.

  Po M.Grković i izvorima, koje je koristila u svom rečniku imena, na ovim prostorima žensko ime Emilija se ne javlja pre 19 veka, dok se muško ime Emil  navodi nešto  ranijie u  spisima.

  – vidi – Lj.Stojanović, Stari srpski zapisi i natpisi

  Tumačenja nastanka imena:

   1. Od imena rimske porodice Aemilius, gens Aemilia, Aimilia, jedne od vodećih patricijskih porodica u starom Rimu, najpoznatiji je bio Marko Emilije Lepid- vidi- link

  Razne legende su vezane za nastanak ove porodice.

  Po jednoj vode poreklo od Askanija, Afroditinog unuka, Trojanca po rođenju, legendarnog osnivača Alba Longe, centralnog dela grada Rima. Askanije je imao sina Emilija Silvija, Aemylos, po kome je porodica dobila ime.

  Druga legenda pripoveda da porodica vodi poreklo od Amuliusa, mitskog kralja Alba Longe koji je nasilnim putem postao kralj. Zbacio je svog brata sa prestola a njegovu ćerku po imenu Rea Silvija je dao Vestalkama (zavetovane na devičanstvo) da ne bi uzgrozio svoj presto potomcima svog brata.

  Po legendi Rea Silvija je rodila blizance (otac Mars, bog i zaštitnik budućeg grada Rima) Romula i Rema. Kada je to saznao, Emilije je naredio da se dečaci ubiju, bace u reku. Pronašla ih je vučica i kada su odrasli ubili su dedu Emilija, povratili presto Alba Longe i osnovali Rim.

  Emil emulus Amulius manasses-chronicle

  foto: Romul, Rem i kralj Amulius

  2. Rival, suparnik, imitator odnosno rivalka, suparnica, imatatorka

  lat. – aemulus

  U mnogim izvorima se značenje imena Emil, Emilija tumači navedenom latinskom reči. Takvo tumačenje može da se poveže sa mitom o Amuliusom, dedom Romula i Rema.

  Međutim, po drugim tumačenjima, vidi Walde, Lat. etimološki rečnik, tumačenje ove reči se dovodi u vezu sa blizancima, odnosno aemulus bi bio neko ko je slika i prilika negog drugog.

  3. Onaj (ona) ko radi, radnik

  Aemilius – a worker, Emiliy, Amelia; bez dalje potvrde

  Etimological Dictionary of Family and Christian Names, W. Arthur

  4. Mio, mila, ljubazna

  Ime etrurskog porekla, navedenog značenja; Eva Villarsen Meldgaard: Den store navnebog (2004) bez dalje potvrde vidi – link

  Pogledaj: kako je nastalo žensko ime – Ema

  Sveta Emilija

  Mati svetog Vasilija Velikog. U mladosti želela ostati doživotnom devojkom, no bude prinuđena u brak. Rodila devetoro dece, i tako ih nadahnula duhom Hristovim, da su petoro od njih postali svetitelji hrišćanski, i to: Vasilije Veliki, Grigorije, episkop niski, Petar, episkop sevastijski, Makrina i Teozvija. U starosti ustrojila manastir gde je živela sa svojom ćerkom Makrinom, i gde se upokojila u Gospodu 8. maja 375. godine.

  Sveti Emilije

  St. Aimilios (Emilios)

  1. Živeo u 4.veku, poznat po sistematskom uništavanju paganskih svetilišta

  2. Biskup sa početka 9. veka

   

  « Back to Glossary Index