nećak

  nećak – imenica, muški rod

  značenje reči nećak:

  – sestrić; sestrin sin u odnosu na ujaka;
  – sinovac; bratov sin u odnosu na strica

  nećaka – ženski rod

  Reč se nalazi u Vukovom Rečniku: nećak, netjak (u Hrvatskoj i Bosni)

  navedeni primeri:

  Нећак  је само ујаку, а теци је само сестрић.

  Вргао се нећак  на ујака.

  Nećak – prezime u Lici, Daničić, Rečnik

  Poreklo reči:

  starosrpska i praslovenska reč – netij (reč se po Skoku nalazi u starosrpskim tekstovima 14.-16. Vek) * netaj

  prasl. – *nepot-, *nept-, (*ne(p)tijo-, Vasmer)

  rus. – нетии, (starosruski , А. Преображенский) племянник, сын брата или сестры

  polj. – nieć

  gotski – nithjis

  sansk. – nápāt, náptar,  unuk, potomak

  lat. –  nepos, neptis, unuk, unuka

  vidi – nepotizam

  eng.–  nephew

  nem. – Neffe, der

  М. Бјелетић: Терминологија крвног сродства у српскохрватском језику

  Важан фактор у разграничавању термина јесте и пол говорника, и то кад је у питању братово или сестрино дете у односу на другог брата или сестру, нпр.:

  синовац „братов син мушкој особи“: братић „братов син женској особи“ (Љештанско, Ужице), синовац : братанић (Никшић, Васојевићи, Цуце, Г. Полимље),

  синовац: братанац (Деспотовац, Шајкашка), синовица „братова кћи мушкој особи“: братаница „братова кћи женској особи“ (Љештанско, Васојевићи), синовица : братанична (Никшић, Цуце), синовица : братиница (Шајкашка), синовица :
  братичина (Ужице), синовица : братаничина (Г. Полимље), синовка: братићка (Лика);

  нећак „сестрин син мушкој особи“: сестрић „сестрин син женској особи“ (Јарак, Шајкашка), нећак : сестран (Пољица); нетијак: сестран (Имотска крајина)

  нетјакиња „сестрина кћи мушкој особи“: сестрићка „сестрина кћи женској особи“ (Лика); негијакиња : сестрана (Имотска крајина),

  нећакиња : сестричина (Јарак), нећака : сестричина (Шајкашка), нестера : сестрана (Пољица).

  Међутим, далеко чешће ово разграничење изостаје, па је братов син и брату и сестри: синовац, братанац, непут, зерман, кујин, а сестрин син и брату и сестри: сестрић, сестричић, нећак, непут, кујин.

  Primeri upotrebe:

  Михаило Асен или чешће Асан био је нећак старога цара, син Ирене и Ивана Асена III.
  А шта ће нећак? Нећак ће то и онако све проћердати”. Старица на то: „Није ваљда?” — „Као што је Бог један — проћердаће. Пропиће или прокоцкати.”

  Pogledaj: kako je nastala reč – postelja

  Ostavi što veće nasljedstvo nećaku. Svejedno što ga nisi vidio dvadeset godina, ostavi sve nećaku, ništa rođenoj djeci.

  Издавач документа верује да је тај Јован син (у повељи стоји нећак — ауефсбс,) кесара Апексија Анђела Филантропина, док Ласкарис, предлаже друго решење: да је Јован нећак кесара Манојла, који је …

  Mislila je o svom nećaku, dečaku nežnog lica i duge kose. Mislila je o njemu, mislila je i o sebi, o svojim susedima. Mislila je i o čoveku kojeg je pre desetak dana zatekla pred vratima svog stana.

  Попин нећак био је штоно зовемо „векселадвокат.“ Једаред, после вечере, за којом је било много свакојаки лепи здравица, а још више празни чашица, кад је попа већ тео да се преда покоју, понудио се нећак 

  Synonyms:
  bratanac, sestrić
  « Back to Glossary Index