Srpska muška imena 14 vek – slovo B, b

  Srpska muška imena lista, slovo B, b

  Lista obuhvata  imena iz popisa imena u Dečanskoj hrisovulji,  sve tri verzije a na osnovu dela – “Imena u Dečanskim hrisovuljama”, Milica Grković.

  Transkripcija je bez glasa jat i sa još nekim promenama u tranaskripciji u odnosu na navedeno delo, radi prilagođavanja savremenom izgovoru.

  Podela prema nastanku imena je kao u navedenom delu, stim što je odrednica slovenska zamanjena sa srpskim poreklom.

  Imena srpskog porekla

  Babota

  Babunjac

  Bajalac

  Balvan

  Ber

  Bera

  Berak

  Beran

  Bere

  Berivoj

  Berilo

  Berislav

  Berihna

  Berko

  Beroje

  Beroj

  Bestud

  Bikovec

  Bogavec

  Bogdan

  Bogdaša

  Bogde

  Bogdilo

  Bogilo

  Bogina

  Bogiša

  Bogo

  Bogoje

  Bogoslav

  Bogoš

  Boguživ

  Bogoj

  Bogulin

  Bogun

  Boguta

  Bogušin

  Bodin

  Boža

  Božen

  Božeta

  Božin

  Božić

  Božlin

  Božurin

  Boja

  Bojadin

  Bojak

  Bojan

  Bojin

  Bojic

  Bojica

  Bojko

  Bojčin

  Bokta

  Bokša

  Bokšin

  Bokšić

  Boljak

  Boljan

  Boljerad

  Boljeslav

  Boljeta

  Boljin

  Boljic

  Boljko

  Boljoje

  Boljčin

  Boljšin

  Bore

  Borika

  Borilo

  Borislav

  Boriša

  Boroje

  Boruj

  Borhan

  Bočan

  Bošan

  Bošin

  Boško

  Braja

  Brajak

  Brajan

  Brajen

  Brajehna

  Brajilo

  Brajimil

  Brajislav

  Brajiša

  Brajko

  Brajun

  Brajuna

  Bral

  Brane

  Braneta

  Branislav

  Branko   B srpska muška imena 14 vek

  Pogledaj: kako je nastalo i šta znači prezime – Zimonjić

  Branoje

  Brat

  Bratan

  Bratanac

  Bratač

  Brateljin

  Braten

  Brateša

  Brativoj

  Bratijan

  Bratije

  Bratilo

  Bratislav

  Bratica

  Bratko

  Bratovan

  Bratovin

  Bratoje

  Bratoljub

  Bratomil

  Bratonog

  Bratoslav

  Bratota

  Bratohna

  Bratoš

  Bratuj

  Bratujko

  Bratul

  Bratun

  Bratuna

  Bratuš

  Bratušina

  Bratuško

  Brathan

  Bratan

  Britva

  Brz

  Brzota

  Brlan

  Bugarin

  Budak

  Budan

  Bude

  Budivoj

  Budilo

  Budimir

  Budislav

  Budica

  Budiša

  Budlja

  Budimil

  Budlja

  Budoje

  Buđen

  Bujak

  Bujan

  Bujiša

  Bujko

  Bujsil

  Bukovec

  Bukur

  Butko

  Bučije

  Belko

  Beloslav

  Beloš

  Belša

  Belac

  Imena koja nisu izvesno srpskog porekla

  Balija

  Balko

  Baloje

  Balja

  Ban

  Barbat

  Barbe

  Barda

  Batavala

  Bataš

  Batilo

  Bač

  Bebej

  Bis

  Bukur

  Bulat

  Bulin

  Buljan

  Buljen

  Bun

  Buncat

  Bura

  Burlet

  Burmat

  Busadosa

  Buckat

  Bušat

   

   

   

  « Back to Glossary Index