barabar

   

  barabar – uporedno, zajedno, prsa o prsa, isto
  turcizam persijskog porekla; beraber, persijski zajedno uporedo, prsa o/u prsa; osnovna reč

  pers. – ber, prsa

  Verovatno iz izraza prsa uz prsa u borbi, reč je iz persijskog jezika preko turskog ušla u srpski jezik. Nema zapisa o toj reči pre 18. veka.

  Hvala i ništa, ti je barabar! (prazna hvala kese ne puni) Vuk, Poslovice, 6920

  vidi – barabariti

  « Back to Glossary Index