barabar

  barabar, prilog

  značenje reči barabar:

  uporedno, zajedno, prsa o prsa, isto

  primeri upotrebe:

  Hvala i ništa, ti je barabar! (prazna hvala kese ne puni) Vuk, Poslovice, 6920
  Барабар са оцем коси.
  Ona je barabar s njim kuću zidala…

  Ono što , sada u kasnijim večernjim satima izaziva nelagodu nisu samo gomile đubreta koje je ostalo posle pakovanja i odnošenja neprodate robe ili eksponata već su to buljuci mladog polu ili sasvim pijanog sveta koji tetura, podriguje , zanosi, peva, ispija iz flaša piva koje svi nose sa sobom uključujući i devojke ili žene barabar s muškarcima.

  poreklo reči:

  turcizam persijskog porekla; beraber, persijski zajedno uporedo, prsa o/u prsa; osnovna reč

  pers. – ber, prsa

  Verovatno iz izraza prsa uz prsa u borbi, reč je iz persijskog jezika preko turskog ušla u srpski jezik. Nema zapisa o toj reči pre 18. veka.

  Pogledaj: turcizmi u srpskom jeziku slovo M, m – lista

   

  Tags: turcizam
  « Back to Glossary Index