Turcizmi u srpskom jeziku – slovo M, m

  turcizmi M, m – lista

   

  mafiš – vrsta kolača

  magaza – ostava

  magazal– puškarnica

  mazija – čelik

  maja – kvasac

  majdan – rudnik

  majmun

  makaze

  mangup– vragolan

  mamuza

  mamuran – bunovan

  mamurluk – bunovnost

  mana, mahana – nedostatak

  mandal – zapor

  mani – zavidan, protivan

  marama

  maskara – šala

  mahala – deo naselja

  mahnit – budalast

  meze – zakuska

  mezetiti – jesti uz piće

  mejdan, megdan – polje, trg

  mekter – muzikant

  melez – mešanac

  melem – vrsta leka

  memla – vrsta vlage

  mengele – vrsta alatke

  merdevine – stube

  mermer

  merdžan – koral

  mehana – krčma

  mehandžija – krčmar

  mizrak – vrsta koplja

  minđuše – naušnice

  milet – narod

  miraz – nasledstvo

  miraždžija – naslednik

  misir – Egipat

  misirača – vrsta tikve, bundeva

  misirka – morka, biserka

  mistrija – zidarska alatka

  mor – ljubičast

  mujezin – verski službenik

  Pogledaj: turcizmi u srpskom jeziku slovo I, i lista

  mukte, mufte – badava, besplatno

  mula – učen čovek

  munara, minara, minaret – toranj na džamiji

  murder – nečist

  murćef, murćep – mastilo

  murtat – izdajica

  muselim – činovničko zvanje

  musliman – pripadnik islama

  mutapdžija – vrsta zanata, prerada kože

  mutap – pokrov

  muftadžija – koji živi na tuđ račun

  muftija – sveštenik

  muhanet – tuga, bol

  mušema – vrsta platna

  mušmula – vrsta voća

  mušterija – kupac

  muštulukdžija – koji javlja dobru vest

  muštuluk – nagrada

  Tags: turcizam
  « Back to Glossary Index