Turcizmi u srpskom jeziku – slovo I, i

  turcizmi I, i – lista

   

  ibret – pouka, čudo

  ibrik – sud za vodu od bakra

  ibrišim – vrsta svilenog konca

  izun – dozvola

  ilidža – banja

  ibrete – ukrasne igle

  inat

  Pogledaj: kako je nastala i šta znači reč – barabariti

  indat – pomoć

  inćar – poricanje

  indžil – jevanđelje

  iskusuriti – isplatiti

  islam – vera

  istekar – ponovo

  istifan– nevestinski venac

  ihtijar – starac

  ičaga – dvorski službenik

  išaret – znak

  išćil – slutnja

  Napomena – izvori:

  Vuk Stefanović Karadžić – Srpski  riječnik, 1818, 1852

  A. Škaljić – Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku

  Broj turcizma kod Vuka je uvek mnogo veći za određeno slovo, pošto je Vuk u turcizme ubrajao i mnoge reči, čije poreklo mu nije bilo poznato kao i mnoge starosrpske reči.

  Primer: drum – reč, grčkog porekla, dromos

  kika – prasl. i stsl. kyka, старосрпски  кыка, rus. кика

  Vuk je u predgovoru prvog izdanja Rječnika napisao sledeće: “Turske riječi (koje sam od prilike znao da su jamačno Turske) naznačio sam zvijezdicom (*), i đe mi je odma moglo pasti na um, zamjenjivao sam i Srpskim riječima.

  Najviše od ovi Turskije reči mogu se bez sve muke išćerati iz našeg jezika, zašto imamo Srpske mjesto nji; a đekoje se može biti ni u godini dana ne spominju; ali sam i ja opet pisao, zašto sam se čuo đe se u narodu govore, ili pjevaju; a ima i nekoliko i takovi riječi Turski, koje ćemo morati zadržati i posvojiti n.p.boja, amanet, tepsija, đerđef, top, barjak, barjaktar, brk, burmut, čakšire (đekoji naši spisatelji pišu nogavice umjesto čakšire, ali to nije isto.”

   

  Tags: turcizam
  « Back to Glossary Index