Turcizmi u srpskom jeziku – slovo J, j

  turcizmi J, j – lista

   

  jabana – stranac

  jagla – vrsta jela, cicvara

  jaglak – vrsta marame

  jagma – grabljenje, pljačka

  jagmiti – grabiti

  jagrz, jagaz – vrsta konja

  jazija – pismo

  Pogledaj: šta znači i kako je nastala reč – tandara

  jazidžija – pisar

  jazuk – šteta

  jaija – pešak

  jaka – kragna

  jalah, jala – o bože

  jalija – pust prostor

  jalman – deo puške

  janija – vrsta jela, paprikaša

  jankesa – vrsta torbe

  janjičar – rod vojske

  japija – drvena građa

  japundže – kišna kabanica

  jarak

  jaran – prijatelj

  jaračenje – pripremanje konja

  jaruga – rupa, brazgotina

  jasakčija – straža

  Pročitaj: kako je nastala reč – spahija

  jastuk

  jatagan – vrsta dugog, krivog noža

  jatak – postelja, onaj koji skriva prestupnike

  jauklija – devojka, verenica

  jedek – povodac od ulara

  jelek – prsluk

  jemenija – povezača

  jemenlije – vrsta obuće

  jemin – zakletva

  jenđa – deveruša

  jeribasma – vrsta kruške

  jedžek – hrana, jelo

  jogun, jogunast – svojeglav

  jok – ne, nije

  joktur – nema

  joldaš – drug

  joltava – vrsta posuđa

  jorgan

  jorganluk – vrsta platna

  jorgovan

  jordam – oholost

  jumak – klupče

  juriš – napad

  jufka – testo za pitu

  Napomena – izvori:

  Vuk Stefanović Karadžić – Srpski  riječnik, 1818, 1852

  A. Škaljić – Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku

  Broj turcizma kod Vuka je uvek mnogo veći za određeno slovo, pošto je Vuk u turcizme ubrajao i mnoge reči, čije poreklo mu nije bilo poznato kao i mnoge starosrpske reči.

  Primer: drum – reč, grčkog porekla, dromos

  kika – prasl. i stsl. kyka, старосрпски  кыка, rus. кика

  Vuk je u predgovoru prvog izdanja Rječnika napisao sledeće: “Turske riječi (koje sam od prilike znao da su jamačno Turske) naznačio sam zvijezdicom (*), i đe mi je odma moglo pasti na um, zamjenjivao sam i Srpskim riječima.

  Najviše od ovi Turskije reči mogu se bez sve muke išćerati iz našeg jezika, zašto imamo Srpske mjesto nji; a đekoje se može biti ni u godini dana ne spominju; ali sam i ja opet pisao, zašto sam se čuo đe se u narodu govore, ili pjevaju; a ima i nekoliko i takovi riječi Turski, koje ćemo morati zadržati i posvojiti n.p.boja, amanet, tepsija, đerđef, top, barjak, barjaktar, brk, burmut, čakšire (đekoji naši spisatelji pišu nogavice umjesto čakšire, ali to nije isto.”

   

   

   

   

   

  Tags: turcizam
  « Back to Glossary Index