Turcizmi u srpskom jeziku – slovo N, n

  turcizmi N, n – lista

   

  nabasati – nagaziti, naići

  nalune, nanule – vrsta papuča

  namaz – molitva kod muslimana

  narandža

  natenane – polako

  Pogledaj: turcizmi u srpskom jeziku slovo L, llista

  nafaka – hrana

  naheriti – nakriviti

  nahija – župa, oblast

  nadžak-baba – žena koja voli da se svađa

  neimar – graditelj

  nišador – amonijum hlorid

  nišan – cilj, meta

  nur -svetlo

  Tags: turcizam
  « Back to Glossary Index