Turcizmi u srpskom jeziku – slovo B, b

  turcizmi B,b

  badem – vrsta voća

  badava – besplatno; vidi badava, zabadava

  badavadžija – neradnik

  baždar – carinik, osoba koja  naplaćuje trošarinu

  baždarina – trošarina

  bajat – ustajao, koji nije svež

  bajati – vračati, čarati

  bakal – trgovac na malo

  bakalnica – radnja, prodavnica prehrambene i druge robe

  bakar – metal

  baklava – vrsta slatkiša

  bakrač – bakreni kotao

  balaban – krupan, veliki

  balvan – trupac posečenog drveta

  balta – sekira

  balčak – držak od sablje, mača

  bambadava – besplatno

  barabar – uporedo

  bar, barem – makar, iole

  barabariti – izjednačavati

  barjak – zastava

  barjaktar – zastavnik

  barut – puščani prah

  barutana – skladište baruta

  basamak – stepenica

  batal – pokvaren

  bataliti – (po)kvariti

  batli – srećan

  batlija -srećnik

  bahnuti – iznenada se pojaviti

  badža – otvor na kući za dim

  badžak – noga, krak

  badžaklija – dugonoga osoba

  baš – prednji prvi

  baša – starešina, prvak

  baška – posebno

  baš-knez – glavni knez

  bašča, bašta – voćnjak, vrt

  baščovan, baštovan – vrtlar

  beg – plemić

  begenisati – dopadati se, sviđati se

  bedevija – kobila arapske pasmine

  bedem – zid

  bezistan – pokriven trg

  belaj – nesreća, zlo

  bena – luda

  benaviti (se) – govoriti gluposti

  benast – budalast

  berat – carski ukaz

  berber, berberin – brica

  berićet – obilje

  bećar – neženja

  behar – voćni cvet

  bešika – kolevka

  biber

  biljur – kristal

  bimbaša – majstor

  bitisati – nestati

  bogaz – grlo, grkljan

  boja – mast, premaz

  bajagi – tobože

  bojadžija – vrsta zanatlije

  bojiti

  boranija

  bostan – lubenica, dinja

  bošča – prekrivač za glavu

  bubreg

  budak – alat za kopanje

  budala

  boza – vrsta pića

  bozadžija – proizvođač boze

  buzdovan – vrsta oružja

  bukagije – okovi

  bula – žena, strina

  buljubaša – starešina

  buljuk – četa vojske

  bumbul – slavuj

  Pogledaj: kako je nastala reč – sutlijaš

  bunar

  burazer

  burgija – svrdlo

  burmut – vrsta duvana

  burmutica – kutija za burmut

  busija – zaseda

  but – bedro

  budža – rupa, jama

  budžak – ugao

  Napomena – izvori:

  Vuk Stefanović Karadžić – Srpski  riječnik, 1818, 1852

  A. Škaljić – Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku

  Broj turcizma kod Vuka je uvek mnogo veći za određeno slovo, pošto je Vuk u turcizme ubrajao i mnoge reči, čije poreklo mu nije bilo poznato kao i mnoge starosrpske reči.

  Primer: drum – reč, grčkog porekla, dromos

  kika – prasl. i stsl. kyka, старосрпски  кыка, rus. кика

  Vuk je u predgovoru prvog izdanja Rječnika napisao sledeće: “Turske riječi (koje sam od prilike znao da su jamačno Turske) naznačio sam zvijezdicom (*), i đe mi je odma moglo pasti na um, zamjenjivao sam i Srpskim riječima.

  Najviše od ovi Turskije reči mogu se bez sve muke išćerati iz našeg jezika, zašto imamo Srpske mjesto nji; a đekoje se može biti ni u godini dana ne spominju; ali sam i ja opet pisao, zašto sam se čuo đe se u narodu govore, ili pjevaju; a ima i nekoliko i takovi riječi Turski, koje ćemo morati zadržati i posvojiti n.p.boja, amanet, tepsija, đerđef, top, barjak, barjaktar, brk, burmut, čakšire (đekoji naši spisatelji pišu nogavice umjesto čakšire, ali to nije isto.”

   

   

   

  Tags: turcizam
  « Back to Glossary Index