Srpska muška imena 14 vek , Dečanska hrisovulja

Popisi iz Dečanske hrisovulje

Stara srpska muška imena – slovo B

U prethodnom tekstu navela sam osnovne informacije u vezi sa onomastikom, kao granom etimologije, i spisak muških imena, koja se malo češće pojavljuju u srednjovekovnim popisima.

U ovom tekstu želim da najavim sledeće:


Srpska muška imena B
Počinjem sa objavom srpskih muških imena po azbučnom redu u srpskom rečniku porekla i značenja reči i izraza, za sada samo na osnovu popisa iz sve 3 verzije Dečanske hrisovulje.

  • lista ne sadrži ženska imena, zato što su se u to vreme popisivali isključivo muškarci, kao obveznici poreza i obaveznih radova koje su po tadašnjim zakonima i svom statusu, odnosno staležu imali prema gospodaru, bilo da je u pitanju vlastelin, manastirsko imanje ili sam vladar
  • Lista kao i svi tekstovi, koje objavljujem su napisani latinicom, zato što, između ostalog, plugin, odnosno programi koje koristim ne podržavaju ćirilicu
  • Liste po azbučnom redu ću objavljivati kako mi vreme dozvoli i nadam se da će ove liste inspirisati i druge da postave još više tekstova iz perioda predvukovske lingvistike i istorije
  • Imena su transkribovana na savremeni srpski jezik.
  • Lista obuhvata  imena iz popisa imena u Dečanskoj hrisovulji,  sve tri verzije a na osnovu dela – “Imena u Dečanskim hrisovuljama”, Milica Grković. Transkripcija je bez glasa jat i sa još nekim promenama u transkripciji u odnosu na navedeno delo radi prilagođavanja savremenom izgovoru.
  • Prozodija, odnosno melodija i intonacija srpskog jezika u to vreme je drugačija nego današnja; mnogo toga je izgubljeno sa Vukovom reformom pa i taj važan element starosrpskog jezika; to je važno pošto transkripcija daje samo delimičan uvid u to, kako su imena zaista zvučala.
  • Podela prema nastanku je kao u navedenom delu, s tim što je odrednica slovensko (poreklo) zamenjena sa srpsko.
  • Imena su u to vreme birana i darivana svakoj osobi po znatno drugačijim kriterijumima nego danas; pripadnost rodu, plemenu, totemističko nasleđe, verovanje da ime određuje sudbinu čoveka, mnogi elementi su imali presudan uticaj na izbor imena
  • Imena vladara nisu bila zastupljena u velikoj meri u narodnoj onomastici; vladar je u staroj srpskoj tradiciji bio vođa i ništa više; uvođenje i širenje hrišćanstva je donelo drugačiji stav preva vladaocima, kraljevima i njihovoj “svetosti”. Takav stav nije bio prihvaćen u 14 veku od strane naroda, pa i nema mnogo imena po vladarima, kraljevima i sl.
  • Ova odrednica, lista – slovo B,b sadrži preko 200 muških imena.

B srpska muška imena 14 vek

B, b – kompletna lista muških imena