Popularna srpska ženska imena – istorijski prikaz

popularna srpska ženska imena Milica

Srpska imena, muška i ženska se dele u 2 osnovne grupe i to prema  kriterujumu porekla:

  1. narodna, srpskog/slovenskog porekla
  2. kalendarska odnosno hrišćanska

Postoje i bogonosna imena, međutim tu vrstu imena odvajaju samo neki onomastičari kao posebnu grupaciju.

Popularna srpska ženska imena kroz vekove

Istorisjki prikaz muških imena je mnogo lakši.

Pročitaj: srpska muška imena iz perioda Nemanjića

Položaj žene je tokom vekova bio podređen pa ne postoje ni zapisi o ženskim imenima.

U Dečanskoj, Banjskoj i Prizrenskoj hrisovulji , darovnicama naših srednjovekovnih vladara, zapisano je više hiljada muških imena, ženska gotovo da ne postoje.

Mogu se naći imena žena vladarki i poneke vlastelinke.

Vukoslava i Dragoslava

Najstarija imena srpskih princeza koja su zapisana su narodna imena Vukoslava i Dragoslava.

Postoje zapisi o imenima srpskih srednjovekovnih  princeza:

  • Ana, Brnča, Jelena, Jelisaveta, Katarina, Komnina, Margarita, Marija, Teodora, Carica (ćerka kralja Milutina).

Pošto je udaja prineza i sklapanje političkih brakova bilo aktuelno i važno u srednjem veku, izbor imena srpskih princeza je ukazivao na pripremu za život na drugim dvorovima.

Jelena i Marija

Prva zapisana ženska hrišćanska imena su Jelena i Marija.

Datirana su pre pojave Nemanjića.

Od njih su nastale varijante u narodu – hipokoristici, imena od milja:

  • Jela i Mara

Javljaju se i oblici:

  •  Jelica, Jelka, Marica

Milica i Olivera

Krajem 14. i početkom 15. veka popularnost knjeginje Milice i njene ćerke princeze Olivere kao simbola borbe protiv turske najezde,  dovela je do prihvatanja i popularnosti ova 2 ženska imena u narodu.

Turski popisi stanovništva

Dragana i Miroslava

Sa turskim osvajanjem Srbije sprovode se popisi stanovništva u kojima su zapisana imena udovica kao poreskih obaveza.

U tom periodu provladavaju ženska imena nastala od muških:

  • Velislava, Desislava, Dragana, Miroslava, Prvula, Radula, Stojana, Tihoslava

 Tek u kasnom srednjem veku počinju da se javljaju zapisi i u srpskim pomenicima (crkveni zapisi) – od 15.veka.

Popularna ženska imena od 17.veka

Anđelija, Danica i Ivana

U 17. veku su sve češći zapisi ženskih imena kao poreskih obveznika.

Uz lično žesko ime zapisivano  je najčešće muževljevo ili očevo ime, ponekad i neki drugi opis:

  • Anđelija Janokova, Jela Tomina, Danica sirota, Dobrija udovica, Ivana Mihata ćebedžije, baba Tomanija, Sibinka Ćirina, Milica Miloševa, …

Višnja, Dunja, Zlata, Ljiljana i Ruža

U pomenicima iz tog perioda javljaju se sledeća ženska imena:

  • Bosiljka, Višnja, Grozdana, Dunja, Zagorka,  Zlata, Jagoda, Jaglika, Karanfila, Kruna, Kupina, Ljiljana, Malina, Nevenka, Neda, Nedeljka, Ognjana, Perunika, Rakita, Ruža, Smilja, Trnjina,..

Draginja i Roksanda

Početkom 19.veka počinje srpsko osvešćivanje i nacionalno podizanje.

Mnogi pisci su u svojim delima, između ostalog slavili stara srpska narodna imena. Od ženskih imena pominju se sledeća:

Ako mi rodiš sina, rodi mi Miloša,

Bude li mila šćerca, neka bude Milica,…. Đura Jakšić

Ili

… bude li kći, Draginja.

Ime Draginja se prvi put javlja u turskim popisima 1528. godine u Beogradskoj nahiji. Nalazi se i u Vukovom Rečniku.

Popularna srpska ženska imena su imena iz narodnih pesama:

  • Anđelija, Roksanda, Milica,..
Popularna ženska imena, Vera, Nada
Vera, Nada i Ljuba

Ruski uticaj

Vera i Nada

Krajem 19.veka u Rusiji su, posredstvom ruske pravoslavne crkve, postala veoma populrna imena Vera, Nada i Ljuba, odnosno  Ве́ра, Наде́жда, Любо́вь.

Prevedena su imena ćerki svete Sofije – Pistis, Elpis i Agape sa grčkog na ruski jezik.

Ime Ljubica, Ljuba, uz Danicu i Milicu je od davnina bilo pristutno u srpskom naraodu.

Vera i Nada su prihvaćena i u Srbiji krajem 19. veka u skladu sa simbolikom koje nose i izuzetno brzo su postala popularna.

Tatjana, Tamara, Nataša i Sonja

Ruska književnost je inspirisala kako ruski tako i srpski omastikon.

Ime Tatjana je simbol nežnosti i romatike a inspiracija je junakinja Puškinovog Evgenija Onjegina.

Tamara se pominje u stihovima Ljermontova a Sonja i Nataša kod Tolstoja.

popularna srpska ženska imena - Nataša

Nakon 2. Svetskog rata, kao posledica internacionalizma koje je doneo komunizam i socijalizam, srpska tradicionalna ženska imena gube na popularnosti.

Popularna srpska ženska imena, sem Milice, obično su stranog porekla.

Prikaz srpskih ženskih imena sastavljen prema podacima iz sledećih izvora:

Rečnik ličnih imena kod Srba, ženska imena; IV I  V deo; Vuk Karadžić, 1977

Lična imena u srpskom narodu, Milica Grković; Prometej, Novi Sad, 2017

Srpski pomenici, Stojan Novaković