Turicizmi u Vukovom rečniku
Turicizmi u Vukovom rečniku

Turske reči – srpske reči turskog porekla

Pročitaj: broj turcizama u Vukovim rečnicima

Turcizmi razvrstani po slovima azbuke:

A, a
B, b
V, v
G, g
D, d
Đ, Đ
E, e
Z, z

….

Ostala slova pogledaj ovde

Pročitaj još: Reči srpskog porekla u engleskom jeziku