Turcizmi u srpskom jeziku – slovo E, e

  turcizmi E, e – lista

   

  evenak, evenka – lozova grančica sa grožđem

  evlad – potomstvo

  ej – usklik dozivanja

  ejvalah, ejvala – doviđenja

  ekser – klin

  elčija – ambasador, poslanik

  em – i pored toga

  Pročitaj: kako je nastala reč – kaldrma

  ereza – reza

  erende – vrsta alatke za struganje

  eser – trag, znak

  espap – oprema, roba

  efendija – gospodin

  ešak – uzbuđenje

  ešek – magarac

  Napomena – izvori:

  Vuk Stefanović Karadžić – Srpski  riječnik, 1818, 1852

  A. Škaljić – Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku

  Broj turcizma kod Vuka je uvek mnogo veći za određeno slovo, pošto je Vuk u turcizme ubrajao i mnoge reči, čije poreklo mu nije bilo poznato kao i mnoge starosrpske reči.

  Primer: drum – reč, grčkog porekla, dromos

  kika – prasl. i stsl. kyka, старосрпски  кыка, rus. кика

  Vuk je u predgovoru prvog izdanja Rječnika napisao sledeće: “Turske riječi (koje sam od prilike znao da su jamačno Turske) naznačio sam zvijezdicom (*), i đe mi je odma moglo pasti na um, zamjenjivao sam i Srpskim riječima.

  Najviše od ovi Turskije reči mogu se bez sve muke išćerati iz našeg jezika, zašto imamo Srpske mjesto nji; a đekoje se može biti ni u godini dana ne spominju; ali sam i ja opet pisao, zašto sam se čuo đe se u narodu govore, ili pjevaju; a ima i nekoliko i takovi riječi Turski, koje ćemo morati zadržati i posvojiti n.p.boja, amanet, tepsija, đerđef, top, barjak, barjaktar, brk, burmut, čakšire (đekoji naši spisatelji pišu nogavice umjesto čakšire, ali to nije isto.”

  Tags: turcizam
  « Back to Glossary Index