Turcizmi u srpskom jeziku – slovo Đ, đ

  turcizmi Đ, đ – lista

   

  đavrk, đevrek – komad hleba

  đaur – koji nije muslimanske vere

  đevđir – posuda za ceđenje

  đem – metalni deo uzde

  đemija – lađa

  đene – ponovo, opet, još

  đerdan – vrsta nakita, ogrlica

  đerđef – deo pribora za veženje

  đerz – momak, mladić

  đidija – veseljak, šaljivdžija

  đogat – vrsta sivkastog konja

  đon

  đubre

  đuvegija – mladoženja

  đuvez – ružičast

  Pročitaj: šta znači stara reč – jakovina

  đuvezlija – vrsta svile

  đuvendija – vrsta raskalašne žene

  đuveč – vrsta jela

  đuzel – lep

  đul -ruža

  đulabija – vrsta jabuke

  đule – topovsko zrno

  đumišli – srebrn

  đumruk – carina

  đuture – sve zajedno

   

  Napomena – izvori:

  Vuk Stefanović Karadžić – Srpski  riječnik, 1818, 1852

  A. Škaljić – Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku

  Broj turcizma kod Vuka je uvek mnogo veći za određeno slovo, pošto je Vuk u turcizme ubrajao i mnoge reči, čije poreklo mu nije bilo poznato kao i mnoge starosrpske reči.

  Primer: drum – reč, grčkog porekla, dromos

  kika – prasl. i stsl. kyka, старосрпски  кыка, rus. кика

  Vuk je u predgovoru prvog izdanja Rječnika napisao sledeće: “Turske riječi (koje sam od prilike znao da su jamačno Turske) naznačio sam zvijezdicom (*), i đe mi je odma moglo pasti na um, zamjenjivao sam i Srpskim riječima.

  Najviše od ovi Turskije reči mogu se bez sve muke išćerati iz našeg jezika, zašto imamo Srpske mjesto nji; a đekoje se može biti ni u godini dana ne spominju; ali sam i ja opet pisao, zašto sam se čuo đe se u narodu govore, ili pjevaju; a ima i nekoliko i takovi riječi Turski, koje ćemo morati zadržati i posvojiti n.p.boja, amanet, tepsija, đerđef, top, barjak, barjaktar, brk, burmut, čakšire (đekoji naši spisatelji pišu nogavice umjesto čakšire, ali to nije isto.”

   

   

  Tags: turcizam
  « Back to Glossary Index