Turcizmi u srpskom jeziku – slovo D, d

  turcizmi D, d – lista

   

  dava – tužba

  dada, dadilja

  dahija – silnik

  daire – muzički instrumnet

  daidža – ujak

  darmar – nered

  deva – kamila

  degenek – batina

  dežmekast – omanji i debeljuškast

  deli – lud, silan

  delibaša – vođa delija

  delija – junak

  deliluk – ludost, mladost

  dembel – lenština

  deme, demet – breme, teret

  Pogledaj: – šta znači i kako je nastao izraz – muku mučiti

  demir – gvožđe

  denjak -svežanj

  dervent – klanac, utvrđenje

  derviš – pripadnik verske sekte

  dernek – vašar

  dert – briga, jad

  divan – vrsta sofe, dvor

  divanhana – predsoblje

  divanija – sulud, lakouman

  divaniti – razgovarati

  divan-kabanica – duga, crvena kabanica

  dizgin – kožni podvodac

  dizdar – zapovednik tvrđave

  dilber – momak, ljubavnik

  dimije – donji deo ženske odeće

  dimiskija – vrsta sablje

  din – vera

  direk – stub, greda

  dirindžiti – raditi težak posao

  dokusuriti – okončati

  dolama – vrsta nošnje, kabanice

  dolma – vrsta jela od mesa i pirinča

  domazluk – domaće životinje

  dorat – vrsta konja tamno smeđe boje

  doratast – smeđ, zagasitocrven

  doruša – kobila tamno smeđe boje

  dostluk – prijateljstvo

  dost – prijatelj

  dram – mera za težinu

  dramlija – krupna sačma, vidi dramoser

  duvak – nevestinski veo

  duvan

  duvaniti

  duvankesa

  duvandžija

  duvar – zid

  dugme – puce

  dud – vrsta voća

  dumen – kormilo

  dulek – tikva, dinja, lubenica

  dunđer – vrsta zanatlije, građevinara

  dur, dura – stani, stoj

  durati – trpeti

  durbin – dvogled

  durmadan – neprekidno

  dućan – radnja

  dućandžija – trgovac

  dušek

  dušekluk – platno za dušeke i ostava za dušeke

  dušman – neprijatelj

  dušmanluk – neprijateljstvo

   

  Napomena – izvori:

  Vuk Stefanović Karadžić – Srpski  riječnik, 1818, 1852

  A. Škaljić – Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku

  Broj turcizma kod Vuka je uvek mnogo veći za određeno slovo, pošto je Vuk u turcizme ubrajao i mnoge reči, čije poreklo mu nije bilo poznato kao i mnoge starosrpske reči.

  Primer: drum – reč, grčkog porekla, dromos

  kika – prasl. i stsl. kyka, старосрпски  кыка, rus. кика

  Vuk je u predgovoru prvog izdanja Rječnika napisao sledeće: “Turske riječi (koje sam od prilike znao da su jamačno Turske) naznačio sam zvijezdicom (*), i đe mi je odma moglo pasti na um, zamjenjivao sam i Srpskim riječima.

  Najviše od ovi Turskije reči mogu se bez sve muke išćerati iz našeg jezika, zašto imamo Srpske mjesto nji; a đekoje se može biti ni u godini dana ne spominju; ali sam i ja opet pisao, zašto sam se čuo đe se u narodu govore, ili pjevaju; a ima i nekoliko i takovi riječi Turski, koje ćemo morati zadržati i posvojiti n.p.boja, amanet, tepsija, đerđef, top, barjak, barjaktar, brk, burmut, čakšire (đekoji naši spisatelji pišu nogavice umjesto čakšire, ali to nije isto.”

   

  Tags: turcizam
  « Back to Glossary Index