Turcizmi u srpskom jeziku – slovo G, g

  turcizmi – G,g

  gadara – vrsta sablje

  gazi – pobednik

  gazija – junak

  gaib – nestati

  gajde – vrsta muzičkog instrumenta

  gajtan – vrsta trake, vrpce

  galama – vriska, dreka, plač

  garib – siromašak

  groš – sitan novac

   

  pogledaj: kako se kaže Otomansko ili Osmansko carstvo

   

  guba – kožna bolest

  gungula – metež, gužva

  gurabija – vrsta kolača

  Napomena – izvori:

  Vuk Stefanović Karadžić – Srpski  riječnik, 1818, 1852

  A. Škaljić – Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku

  Broj turcizma kod Vuka je uvek mnogo veći za određeno slovo, pošto je Vuk u turcizme ubrajao i mnoge reči, čije poreklo mu nije bilo poznato kao i mnoge starosrpske reči.

  Primer: drum – reč, grčkog porekla, dromos

  kika – prasl. i stsl. kyka, старосрпски  кыка, rus. кика

  Vuk je u predgovoru prvog izdanja Rječnika napisao sledeće: “Turske riječi (koje sam od prilike znao da su jamačno Turske) naznačio sam zvijezdicom (*), i đe mi je odma moglo pasti na um, zamjenjivao sam i Srpskim riječima.

  Najviše od ovi Turskije reči mogu se bez sve muke išćerati iz našeg jezika, zašto imamo Srpske mjesto nji; a đekoje se može biti ni u godini dana ne spominju; ali sam i ja opet pisao, zašto sam se čuo đe se u narodu govore, ili pjevaju; a ima i nekoliko i takovi riječi Turski, koje ćemo morati zadržati i posvojiti n.p.boja, amanet, tepsija, đerđef, top, barjak, barjaktar, brk, burmut, čakšire (đekoji naši spisatelji pišu nogavice umjesto čakšire, ali to nije isto.”

   

  Tags: turcizam
  « Back to Glossary Index